Freeway Dance Studio

Freeway Dance Studio - szkoła tańca, która na początku istniała w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, swoją pierwszą siedzibę miała w Ostrowi Mazowieckiej. Prawie wszyscy członkowie Stowarzyszenia, byli kiedyś instruktorami w tej szkole.

Całkowity przychód z zajęć przekazywany jest na pokrycie statutowych działań Stowarzyszenia Freeway.