Istniejemy od maja 2017 roku.

Wcześniej Stowarzyszenie Freeway funkcjonowało w formie niezrzeszonych, niezależnych wydarzeń i projektów.
Założycielką Stowarzyszenia i pomysłodawcą zrzeszonych projektów jest Marta Molska.


www.martamolska.pl

 

Nasze cele

Stowarzyszenie Freeway istnieje od maja 2017 roku. Wcześniej funkcjonowało w formie niezrzeszonych, niezależnych wydarzeń i projektów. Założycielką Stowarzyszenia i pomysłodawcą zrzeszonych projektów jest Marta Molska (www.martamolska.pl). Celem stowarzyszenia jest promowanie aktywności artystycznej i różnorodności kultury oraz sztuki jako działań prospołecznych zwalczających problemy społeczne typu nierówności (płeć, wiek, wykształcenie, rasa, pochodzenie, status społeczny itd.) na różnych płaszczyznach. Skupiamy się też na poszerzeniu świadomości społecznej poprzez aktywność kulturową promowaną przez możliwości online i nowe media. Kolejnym naszym priorytetem jest zwalczanie ograniczeń na tle równościowym z kategorii dostępu do kultury, nauki i sztuki oraz możliwości nauki tych dziedzin poprzez wspieranie dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej bądź wykluczonej z powodu miejsca zamieszkania. Dodatkowo, Stowarzyszenie wspiera przedsiębiorczość artystów i kreatywność w biznesie prowadzą szkolenia na terenie Polski.